Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

27 Σεπτεμβρίου 2021 17:21

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄ μέσω τηλεδιάσκεψης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση ή μη Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρ. 2992/07-09-2021 (ΑΔΑ:ΨΠΛ5ΟΡΔΩ-ΩΟΡ) Προκήρυξης της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. περί «Καθορισμού θέσεων και προσόντων για προσλήψεις με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με αντίτιμο και ιδίους πόρους».

Θέμα 2ο: : Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής για την κάλυψη των κενών θέσεων νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια» και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Παροικίας «Τα Μελισσάκια» βάσει της υπ. αρ. 3050/2021 (ΑΔΑ: ΩΔ8ΕΟΡΔΩ-633) Ανακοίνωσης – Γνωστοποίησης.

Θέμα 3ο:. Πραγματοποίηση των δράσεων «Παρουσίαση Ψηφιακού Αποθετηρίου <<Αρχεία και Συλλογές της Πάρου>> και Εκδήλωση για την Παιγνιοθεραπεία» στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου «Γιάννης Γκίκας».

Θέμα 4ο: Αίτημα της κ. Γεωργίας Σωτηράκου για παραχώρηση της αίθουσας χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου Πάρου για τις πρόβες της χορωδίας «Go Choir Go».

Θέμα 5ο: Αίτημα του Ναυτικού Ομίλου Πάρου για συμμετοχή της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. ως συνδιοργανωτής στη διοργάνωση του Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας 2021 στις κατηγορίες optimist – laser.

Θέμα 6ο: Αίτημα της Ομοσπονδίας Συλλόγου Γυναικών «Οι Κόρες του Αιγαίου» για συμμετοχή της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. ως συνδιοργανωτής στο 12ο Πανκυκλαδικό Συνέδριο Συλλόγου Γυναικών Πάρος – Αντίπαρος 2021.

Θέμα 7ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης Προϋπολογισμού της Επιχείρησης.

Θέμα 8ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παροχής Υπηρεσιών.

 

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Δημήτριος Αντιπαριώτης

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos