Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

17 Ιανουαρίου 2022 18:07

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 18η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ μέσω τηλεδιάσκεψης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο χαρακτήρας της έκτακτης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου προκύπτει λόγω του χρονικού ορίζοντα που έχει θέσει το ΥΠ.ΕΣ. και λήγει την Παρασκευή 21/01/2022 και ώρα 18:00.

Θέμα 1ο: Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021.

 Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

 Δημήτριος Α ντιπαριώτης

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos