Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε έκτακτη συνεδρίαση

18 Μαϊος 2022 11:54

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)

Καλείσθε την 20η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

 Θέμα 1ο Έγκριση του με αρ. πρ. 3667/18-03-2022 πρακτικού Νο ΙΙΙ (Έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία Δημοτικών Κοιμητηρίων», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 153738).

Θέμα 2ο Έγκριση του με αρ. πρ. 3533/16-03-2022 πρακτικού Νο ΙΙΙ (Έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πάρου για τα έτη 2022-2023», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 153911).

Θέμα 3ο Παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους που θα παραστούν στο ακροατήριο του Συμβουλίου Επικρατείας για τον νέο αερολιμένα Πάρου.

Θέμα 4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κάλυψη εξόδων του 3ου Διεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ Πάρου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Δήμου.

Θέμα 5ο Καθορισμός όρων δημόσιας πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης.

Κατεπείγουσα συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης
Το κατεπείγον των θεμάτων έγκειται στο γεγονός ότι το κάθε ένα έχει μια καταληκτική ημερομηνία για να ολοκληρωθεί και λόγω του ό,τι μόλις εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου δόθηκε η εκκίνηση για την έναρξη των διαφόρων εργασιών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos