Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

30 Σεπτεμβρίου 2022 14:48

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α' 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)

Καλείσθε την 4η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου του Δήμου Πάρου, καθώς και της κάλυψης δαπανών μετακίνησης διαμονής και ημερησίας αποζημίωσης .

Θέμα 2ο Αποδοχή χρηματοδότησης επιχορήγησης 850.000,00 € του Δήμου Πάρου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση και Συντήρηση του Οδικού Δικτύου Δήμου Πάρου» και αναμόρφωση προϋπολογισμού

Θέμα 3ο Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων, όσον αφορά τις με αρ. Α416/2022, Α417/2022, Α418 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου και την με αρ. Α971/2022 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς.

Θέμα 4ο Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων, όσον αφορά την με αρ. 15/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πάρου.

Θέμα 5ο Λήψη απόφασης για αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Γεωργίου Ψαρρά του Μιχαήλ και Ιωάννη Ραγκούση του Χαραλάμπους κατά Δήμου Πάρου, με την οποία ζητούν να αποδέχεται ο Δήμος Πάρου τις υπηρεσίες τους μετά τη λήξη σύμβασης εργασίας τους με το Δήμο Πάρου.

Θέμα 6ο Λήψη απόφασης για τη συζήτηση της κύριας αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων εργαζομένων ΙΔΟΧ –covid-19 κατά Δήμου Πάρου, με την οποία ζητούν να αποδέχεται ο Δήμος Πάρου τις υπηρεσίες τους.

Θέμα 7ο Έγκριση πρακτικών της δημόσιας ,μειοδοτικής ,φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εύρεση και μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του 3ου Νηπιαγωγείου Παροικίας του Δήμου Πάρου.

Θέμα 8ο Λήψη απόφασης για την προμήθεια στεφανιών για κατάθεση σε εθνικές και τοπικές γιορτές.

Θέμα 9ο Λήψη απόφασης για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού του γηπέδου ποδοσφαίρου της Κοινότητας Αρχιλόχου.

Θέμα 10ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Σεπτεμβρίου 2022 στην «ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. AMAJ AE για την εργασία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων οικισμών – ασπρίσματα πλακόστρωτων παραδοσιακών οικισμών – μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών και τον καθαρισμό δημοτικών τουαλετών Δήμου Πάρου για τα έτη 2022 - 2023», ΟΜΑΔΑ Α΄: «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου Πάρου ετών 2022-2023», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 154011).

Θέμα 11ο Παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα της χρήσης των εγκαταστάσεων της μονάδας αφαλάτωσης στη θέση «Πέπονας» της Παροικίας, της Κοινότητας Πάρου, του Δήμου Πάρου, στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π).

Θέμα 12ο Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της τεχνικής υπηρεσίας «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πάρου»

Θέμα 13ο Έγκριση πρακτικών Νο Ι και Νο ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια δύο οικολογικών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων» » (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 169598)..

Θέμα 14ο Έγκριση του με αρ. πρωτ. 14855/30-09-2022 πρακτικού Νο ΙΙΙ (Έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων Δήμου Πάρου», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 169644)

Θέμα 15ο Καθορισμός όρων της δημόσιας ,μειοδοτικής ,φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εύρεση και μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας του Δήμου Πάρου.

  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos