Πάρος: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

05 Ιανουαρίου 2023 12:15

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 09-01-2023 και ώρα 19.30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:

Γνωμοδότηση του Δ.Σ. περί της 2ης αναθεώρησης Φάσης Β΄ της μελέτης «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Λιμένα Πάρου».

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο:
Περί αδελφοποίησης του Δήμου Πάρου με το Δήμο Μετεώρων.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο:

Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης – άδεια εκτέλεσης εργασιών στην εταιρεία «ΟΤΕ ΑΕ» για την εγκατάσταση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών.

Εισηγήτρια: Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο:

Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου Πάρου για το έτος 2023.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο:
Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Πάρου έτους 2023.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο:
Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής προελέγχου & ελέγχου επιχειρήσεων των οποίων η άδεια ίδρυσης & λειτουργίας τους χορηγείται από τον Δήμο Πάρου.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο:
Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης διαφορών σχετικά με τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων, παραλαβή αιτήσεων, αυτοψία & εισήγηση παραχώρησης ή μη.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο:
Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού και ελέγχου παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας Δήμου Πάρου για το έτος 2023.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο:

Ορισμός εκπροσώπου και αντικαταστάτη Δήμου Πάρου στην ομάδα σχεδίασης και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο:

Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών για τη μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων (ΠΔ 270/81).

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο:

Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή – παράδοση δημοτικών ακινήτων Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

 

Η Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Δαφερέρα - Κάλλους Χριστίνα

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos