Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Παροικίας

10 Μαρτίου 2023 19:50

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ. 89 του Ν. 4555/2018 παρακαλείσθε όπως συμμετέχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, στο Γραφείο της Κοινότητας Πάρου την14-3-2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα11:00΄ π.μ. , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση επί της εισήγησης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντοςσχετικά με την εγκατάσταση σήμανσης για χώρουςκαταφυγής σε περιπτώσεις φαινομένων πολιτικής προστασίας
στην Παροικία.
Θέμα 2ο: Γνωμοδότησηεπί αιτήματος ΑΝΝΑΜΑΡΙΑΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματοςεκμίσθωσης μοτοποδηλάτων μέχρι 50cc και ποδηλάτων στη θέση «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ - ΚΑΤΣΙΚΙ» Κοινότητας Πάρου.
Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση επί αιτήματος της Α.Μ.Κ.Ε. Φεστιβάλ Πάρου για την παραχώρηση χώρων του 6ΟΥ Φεστιβάλ Πάρου 2023.
Θέμα 4Ο: Γνωμοδότηση επί της εισήγησηςτης Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού,Περιβάλλοντος Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντοςμε θέμα τη διαμόρφωση δημοτικού χώρου στη θέση ΒΊΝΤΣΙ της Παροικίας Πάρου.
Θέμα 5Ο : Γνωμοδότηση επί αιτήματος ιδιοκτητών επιχειρήσεων επί της παραλιακής οδού της Παροικίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos