Συνεδρ'ιαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

10 Μαρτίου 2023 20:09

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 14-03-2023 και ώρα 19.30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφιση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου οικον. έτους 2023 κατόπιν γνώμης του Παρατηρητηρίου.
Εισηγητής: Καραχάλιος Σταύρος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού – Απολογισμού) – Έκθεση Πεπραγμένων οικον. χρήσης 2019 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Εισηγητής: Καλπάκογλου Ιωσήφ, υπάλληλος ΚΔΕΠΑΠ.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικού έτους από 1-1-2021 έως 31-12-2021 του ΝΠΔΔ Κ.Π.Π.Α.
Εισηγητής: Λεοντής Μικές, Πρόεδρος Κ.Π.Π.Α.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Μαλινδρέτος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Μαλινδρέτος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση απολογισμού, προϋπολογισμού και ειδικού απολογισμού του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου.
Εισηγητής: Εκπρόσωπος του Συλλόγου.
ΘΕΜΑ 7ο: Δημιουργία Κ.Ε.Π. Υγείας στο Δήμο Πάρου.
Εισηγήτρια: Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 8ο: Ίδρυση Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) στην Πάρο ως Τμήμα του ΔΙΕΚ Σύρου.
Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για διάθεση θέσεων στάθμευσης σε μόνιμους κατοίκους στο παρκινγκ 2 Παροικίας (Ανάργυρου).
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του κάτω ορόφου του πρώην ξενώνα Νάουσας.
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 11ο: Διάνοιξη Χάνδακος σε δρόμο στην θέση Νάουσα Πάρου κατόπιν αιτήματος του κ. ALLKO ILIRJAN.
Εισηγήτρια: Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 12ο: Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης – άδεια εκτέλεσης εργασιών στην εταιρεία «ΟΤΕ ΑΕ» για την εγκατάσταση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών.
Εισηγήτρια: Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 13ο: Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου ασφαλτομίγματος».
Εισηγήτρια: Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος.

Η Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Δαφερέρα - Κάλλους Χριστίνα

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos