Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

26 Σεπτεμβρίου 2022 14:01

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 27η Σεπτεμβρίου2022 ημέραΤρίτηκαι ώρα 13:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της Προσωπικής Συνέντευξης για την Πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Δημοτικό Ωδείο Πάρου κατόπιν της υπ. αρ. 85/2022 (ΑΔΑ: 674ΑΟΡΔΩ-Ρ3Β) απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Ο χαρακτήρας της έκτακτης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου προκύπτει λόγω της ανάγκης άμεσηςκάλυψης των θέσεων Καλλιτεχνικού Διευθυντή και καθηγητή πιάνου – Ανωτέρων Θεωρητικών του Δημοτικού Ωδείου Πάρου για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του για το τρέχον σχολικό έτος 2022 – 2023.

 

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Δημήτριος Αντιπαριώτης

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos