ΠΑΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ (10993)

Αυξημένη ήταν η κίνηση στο λιμάνι της Πάρου το βράδυ της Παρασκευής 5 Μαϊου, πρώτη μέρα της εξόδου εκδρομέων για το τριήμερο του Αγ. Πνεύματος.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν. 3852/2010 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 5 του Ν. 4623/2019 και της εγκυκλίου 87/20-08-2019 (αρ.πρωτ 59646) του Υπουργείου Εσωτερικών

Την Τρίτη 02.06.2020, με πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Μάρκου Ι. Κωβαίου, πραγματοποιήθηκε στην Παροικιά συνάντηση εργασίας με τους επαγγελματικούς φορείς του Τουρισμού της Πάρου.

Αναφορικά με το θέμα της κοπής των δένδρων στην Αλυκή, θεωρώ αναγκαία την απάντησή μου, για την αποκατάσταση της αλήθειας, καθώς με λύπη μου διαπίστωσα ότι η κοινή ανακοίνωση του Δήμου και της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς, περιείχε ανακρίβειες .

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α' 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)

Καλείσθε την 9η Ιουνίου 2020 ,ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία, σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Κύριε Πρόεδρε,

Σχετικά με την έκτακτη και δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3-6-20 , με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση Μετόχων του υπό σύσταση ειδικού περιφερειακού διαβαθμιδικού φορέα διαχείρισης αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε Ο.Τ.Α», έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:

 

  • Για μια ακόμα φορά αναδεικνύονται τα προβλήματα λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής. Η σχετική πρόσκληση του περιφερειάρχη έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο στις 22-5-2020 που ορίζει ημερομηνία συνέλευσης τις 5-6-20. Υπήρχε λοιπόν όλο το χρονικό περιθώριο σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση και όχι στο παρά πέντε.
  • Η πρόσκληση του Περιφερειάρχη είναι απαίτηση του νέου νόμου Ν 4685/20. Είναι γνωστό ότι πρόκειται για ένα νόμο που «στήνει» το περιβάλλον στο τοίχο με κύριο μέλημα την εξασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων που επενδύουν στις ΑΠΕ και τη διαχείριση των απορριμμάτων, καταπατώντας την όποια προστασία του περιβάλλοντος από προηγούμενους νόμους.
  • Εμείς διαφωνούμε με την λογική και τις στοχεύσεις του Νόμου και είμαστε αντίθετοι ειδικότερα με το άρθρο 93 σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ότι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων καταργούνται οι νησιωτικοί ΦΟΔΣΑ, και δημιουργούνται αντίστοιχοι Ειδικοί Διαβαθμικοί Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ, ως Ανώνυμες Εταιρείες, υπό την πολιτική Διοίκηση των οικείων Περιφερειαρχών. Η διαφωνία μας με το συγκεκριμένο άρθρο δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την λειτουργία του ΣΥΔΙΣΑΠΑ όπως γινόταν μέχρι σήμερα, αφού και μέσα από αυτόν υπηρετήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια η ιδιωτικοποιημένη λειτουργία όσον αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων.
  • Η ίδρυση Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ αποτυπώνει την ένταση της διαπάλης των επιχειρηματικών συμφερόντων όσον αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων και υπηρετεί την είσοδο ακόμη μεγαλύτερων επιχειρηματικών ομίλων στην διαχείριση και αποκομιδή των απορριμμάτων, μεγαλύτερου φιλέτου, σε επίπεδο Περιφέρειας, που θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το κόστος της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων , θα υποβαθμίσει περαιτέρω την δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον και θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στην καθαριότητα.

Αυτοί είναι και οι λόγοι που είμαστε αντίθετοι στη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών στη συλλογή και τη διαχείριση των απορριμμάτων, συμπεριλαμβανόμενης της ανακύκλωσης και των ΣΔΙΤ.

  • Από το νόμο προκύπτει:

α. Ότι η κυβέρνηση, όταν το κρίνει απαραίτητο, κρατάει για τον εαυτό της το δικαίωμα να εγκρίνει, επομένως και να διαμορφώνει κατά το δοκούν, με κοινή υπουργική απόφαση, το ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων) που θα εκπονείται με ευθύνη των ΦΟΣΔΑ .

           β. Αναλαμβάνει, επίσης, υπερεξουσίες μέσω του Υπουργού Περιβάλλοντος να «αποφασίζει και διατάζει» με την επίκληση «απρόβλεπτων καταστάσεων» και «λόγων δημοσίου συμφέροντος» τη λήψη «του οποιουδήποτε πρόσφορου μέτρου για την επίλυση του προβλήματος», που προκύψει σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ανάμεσα σε αυτά και η «περίπτωση κατά την οποία εν λειτουργία ΧΥΤΑ έχει κορεστεί ή παύσει».

  • Με δεδομένο ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει τοποθετηθεί συνολικά απέναντι στο νόμο και με την πολιτική της όλα αυτά τα χρόνια να είναι απέναντι σε αυτό που εμείς θεωρούμε ότι εκφράζει τα συμφέροντα του παριανού λαού, δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη να στηρίξουμε οποιοδήποτε πρόσωπο προταθεί από μέρους της Δημοτικής Αρχής για εκπρόσωπος και αναπληρωτής στη Γενική Συνέλευση Μετόχων του υπό σύσταση ειδικού περιφερειακού διαβαθμιδικού φορέα διαχείρισης αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε Ο.Τ.Α.

         Για τους παραπάνω λόγους ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ και στις δυο περιπτώσεις.

           Οι δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου

Ως Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων ενημερωθήκαμε από όλους τους αρμόδιους φορείς πως οι υπάρχουσες κτηριακές εγκαταστάσεις των νηπιαγωγείων της Παροικίας, στη πλειοψηφία τους δεν πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται και καθώς είναι πλέον υποχρεωτική η φοίτηση των προνηπίων, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση των εγγραφών στα νηπιαγωγεία.

Σχεδόν έτοιμο, αναδιαμορφωμένο και φρεσκαρισμένο είναι το λιμάνι της Πάρου μετά τις τελευταίες εργασίες ανακαίνισης ώστε να βελτιωθεί η εικόνα και η λειτουργικότητά του.

Χαιρετίζουμε το δυναμικό παρόν του παριανού λαού στη συγκέντρωση κατά των ανεμογεννητριών στη παραλία της Παροικιάς που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Μαΐου, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Εδώ και 40 χρόνια, από το 1980, βρισκόμαστε κοντά σας στα Λιβάδια της Παροικίας Πάρου, σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία πλάι στη θάλασσα, για να σας προσφέρουμε μοναδικές, αυθεντικές γεύσεις της παραδοσιακής Ελληνικής και της γνήσιας Ιταλικής κουζίνας!

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos