Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου

12 Ιούνιος 2017 18:44

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 16η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:

Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τα στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου για το Α΄ τρίμηνο 2017.
Εισηγήτρια : Ε. Αλοιμόνου

ΘΕΜΑ 2ο:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικον. Έτους 2017.
Εισηγήτρια : Ε. Αλοιμόνου

ΘΕΜΑ 3ο:

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Μουσείο Κώστας Τσόκλης».
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 4ο:

Παρουσίαση και έγκριση του «MARKETING PLAN Tουριστικού Προϊόντος Δήμου Τήνου». Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 5ο:

Έγκριση της με αριθ. 8/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017.
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος

ΘΕΜΑ 6ο:

Έγκριση της με αριθ. 7/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιερού Ιδρύματος Αγίας Τριάδος Γύρλας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017. Εισηγητής : Ε. Σημαντήρης

ΘΕΜΑ 7ο:

Ανανέωση άδειας μουσικών οργάνων και παράταση ωρών λειτουργίας της επιχείρησης: «Παραδοσιακό καφενείο – Παντοπωλείο» του Δελατόλα Ελευθερίου του Αγάπητου, που βρίσκεται στον οικισμό Αγάπη της Τ. Κ. Αγάπης.
Εισηγήτρια. Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 8ο:

Λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση με το Παντηνιακό Αθλητικό Σωματείο Τήνου του ποδοσφαιρικού τουρνουά «Tinos Cup 2017» και ψήφιση σχετικής πίστωσης. Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση της μελέτης του έργου : «Προμήθεια και Εγκατάσταση βασικού Ιατρικού εξοπλισμού της ενταγμένης πράξης με τίτλο : «Κέντρο Σίτισης και Παροχής Βασικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ευπαθών Ομάδων πληθυσμού στην Τήνο».
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΩΤΟΣ

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos