Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

13 Μαρτίου 2015 16:27

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 95 παρ.4 του Ν.3463/2006, σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω του κατεπείγοντος του θέματος του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 16/03/2015 και ώρα 18.30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015.
Ο λόγος που η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα είναι ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου θέτει καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτημάτων την 18/3/2015.

 

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Σαραντινός Χριστόδουλος – Γεώργιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos