Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

23 Αυγούστου 2019 15:52

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 27/08/2019 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης επιχείρησης Λιανικού Εμπορίου (υπεραγορά άνω των 200 τ.μ.) της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός Α.Ε. στη θέση Αγία Παρασκευή Νάουσας Πάρου
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή-Παπακυρίλλου

ΘΕΜΑ 2ο: Τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2019
Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κώστου- Παροικιάς Δήμου Πάρου»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριπολιτισώτης

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.-Συμπληρωματικής σύμβασης και παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή τοίχου νεκροταφείου Προδρόμου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης

ΘΕΜΑ 6ο: Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών σύμφωνα με το Ν. 4604/2019
Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος

ΘΕΜΑ 7ο: Αίτημα του Συλλόγου Γυναικών Νάουσας Πάρου για παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Νάουσας και του περιβάλλοντος χώρου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 157/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συμμετοχής του Δήμου Πάρου στο 13ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές» στη Σίφνο
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού & Ανάπτυξης
κ. Μικές Λεοντής

 

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Βατίστας Ρούσσος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

plastira 265x280