Μύκονος: Υπογραφή σύμβασης για την αποκατάσταση και συντήρηση των δρόμων

18 Μαρτίου 2023 15:29

Μετά την έγκριση της προτεινόμενης σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την έ-νταξη στο «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» δρομολο-γείται η υπογραφή της σύμβασης για την αποκατάσταση και τη συντήρηση δρόμων του Δήμου Μυκόνου, αρχικού προϋπολογισμού 2.847.720 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το συγκεκριμένο έργο αφορά:
Α)Συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών σε οδοστρώματα λόγω παλαιότητας ή φθορών από εργασίες τρίτων. Στο πλαίσιο υλοποίησης των εργασιών εντάσσονται:
1. Ανακατασκευή φθορών σε υφιστάμενους ασφαλτοδρόμους
Η συγκεκριμένη κατηγορία επεμβάσεων περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης - επού-λωσης των υφιστάμενων λακκουβών και λοιπών φθορών (αλλιγατορικές ρωγμές, ανω-μαλίες, τροχαυλακώσεις, κλπ), κυρίως σε υφιστάμενους ασφαλτοστρωμένους δρόμους ή φρεζάρισμα και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.
Στο πλαίσιο αυτό, σε πρώτη φάση, θα γίνουν παρεμβάσεις στις κάτωθι περιοχές:
• Καλαφάτη.
• Αλεόμανδρα.
• Μαού.
• Μωροέργο.
• Καντούνια.
2. Κατασκευή νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5εκ. σε υφιστάμε-νους ασφαλτοδρόμους
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εργασίες κατασκευής θα περιλαμβάνουν:
• Απόξεση (φρεζάρισμα) του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα σε βάθος 4εκ. κατά κανόνα.
• Διάστρωση ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
• Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5εκ.
• Εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση προσωρινών έργων κυκλοφοριακών ρυθ-μίσεων (πινακίδες, φανοί, κλπ).
3. Ανακατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος σε υφιστάμενους ασφαλτοδρόμους
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εργασίες κατασκευής θα περιλαμβάνουν:
• Αποξήλωση του υφιστάμενου ασφαλτικού και οδοστρωσίας στο απαιτούμενο βάθος.
• Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.
• Διάστρωση ασφαλτικής προεπάλειψης.
• Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5εκ.
• Εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση προσωρινών έργων κυκλοφοριακών ρυθ-μίσεων (πινακίδες, φανοί, κλπ).
Β)Τοίχους αντιστήριξης σε επικίνδυνες περιοχές, κατά κανόνα οι τοίχοι αφορούν τις κατάντη οριογραμμές των οδών.
Γ)Κατασκευή οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, με τοποθέτηση πληροφορι-ακών και ρυθμιστικών πινακίδων και πινακίδων αναγγελίας κινδύνου, εγκατάστα-ση διαγράμμισης, τοποθέτηση ανακλαστήρων σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δι-κτύου.
Δ)Προσαρμογή της στάθμης των φρεατίων στις νέες στάθμες που θα προκύψουν από τις ασφαλτοστρώσεις.
Ε)Εγκατάσταση νέων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας στις επικίνδυνες θέσεις των οδών.

Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνος Κουκάς, τόνισε:
«Από την πρώτη στιγμή δεσμευτήκαμε ότι θα διεκδικήσουμε και θα αξιοποιήσουμε κά-θε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για να αναβαθμίσουμε τις βασικές υποδομές του νησιού, που μία από τις βασικότερες είναι το οδικό δίκτυο.
Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που η Πολιτεία αποδέχθηκε αυτό το αίτημα και εγκρί-θηκε η χρηματοδότηση για το έργο “Συντηρήσεις και Αποκαταστάσεις Δρόμων” από το Ταμείο Ανάκαμψης και στο πλαίσιο αυτό οφείλω να ευχαριστήσω τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη.
Μετά από την έγκριση της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο δρομολογείται άμεσα η υπογραφή της και επισπεύδονται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε μέσα στους επόμενους μήνες να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες.
Με επιμονή, μεθοδικότητα και σοβαρότητα συνεχίζουμε να παράγουμε άμεσο και με-τρήσιμο έργο.»
.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos