Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

01 Δεκεμβρίου 2022 17:31

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτικήσυνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 5ηΔεκεμβρίου 2022 ημέραΔευτέρακαι ώρα 12:00΄στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα1ο:Οικονομική προσφορά και Τεχνικήπεριγραφή για τη χρήση του προγράμματος MyDATA από την Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 2ο:Ετήσια συνδρομή για την απόκτηση της εφαρμογής EpsilonSmartERGANIBusiness.

Θέμα 3ο: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού – Απολογισμού) – Έκθεσης Πεπραγμένων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. χρήσης έτους 2019.

Θέμα 4ο: Τροποποίηση της υπ. αρ. 86/2022 (ΑΔΑ: 625ΑΟΡΔΩ-ΧΔΚ) απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 5ο: Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης.

Θέμα6ο:Πρόταση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάρου «Γιάννης Γκίκας» για την πραγματοποίηση Εργαστηρίων σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Έκθεση παλαιών βιβλίων που φέρουν σφραγίδες σχολείων της Πάρου.

Θέμα 7ο:Αίτημα της Φωτογραφικής Ομάδας Πάρου για φιλοξενία της Ετήσιας Έκθεσής της στο Δημοτικό Χώρο Τεχνών Παροικίας.

Θέμα 8ο: Έγκριση ΠρωτοκόλλωνΠαροχής Υπηρεσιών.

 

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Δημήτριος Αντιπαριώτης

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos