Συνεδρίαση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Πάρου

08 Μαϊος 2013 12:02

test1

test2

test2

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΪΟΥ 2013 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ο: Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2012.

Θέμα2ο: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης Παροικιάς από δεξαμενή Αγ. Υπακοής έως δεξαμενή Αγ. Αναργύρων», προϋπολογισμού 1.798.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Θέμα3ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.

Θέμα4ο:Εκτέλεση έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής Κρωτήρι» με αυτεπιστασία λόγω του κατεπείγοντος.

Θέμα5ο:Απ' ευθείας ανάθεση προμήθειας 20 τόνων νιτρικής αμμωνίας για την απόσμηση αντλιοστασίου λυμάτων.

Θέμα6ο:Προκήρυξη δημοπρασίας για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης».

Θέμα7ο:Απ' ευθείας ανάθεση εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών για την αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης στην Τοπική Κοινότητα Λευκών.

Θέμα8ο:Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 20/2013 απόφασης του Δ.Σ. για την εξουσιοδότηση του κ. Δ. Αντιπαριώτη προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

Θέμα9ο: Αιτήματα Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μείωση τελών ύδρευσης-αποχέτευσης.

Θέμα10ο:Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σκυροδέματος».

Θέμα11ο:Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης».

Θέμα12ο:Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αδρανών υλικών».

Θέμα13ο:Αίτηση κ. Ανατολίτη Παναγιώτη για λογαριασμούς ύδρευσης που εκκρεμούν.

Θέμα14ο:Αίτηση κ. Ηλία Χανιώτη για εξαίρεση από την Επιτροπή Παραλαβής Έργων.

Θέμα15ο:Αίτηση κ. Αλιπράντη Γεωργίου για χορήγηση νερού από γεώτρηση ιδιοκτησίας του.

Θέμα16ο: Αιτήσεις συνδρομητών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Φραγκούλης Στέλιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos