Πάρος: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

25 Αυγούστου 2014 10:14

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 26/08/2014 και ώρα 19.00΄στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων & έκθεση πεπραγμένων οικονομικής χρήσης 2013 της ΚΔΕΠΑΠ.

ΘΕΜΑ 2ο:

Έγκριση οικονομικού απολογισμού χρήσης 2013 του ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ.

ΘΕΜΑ 3ο:

Έγκριση ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2013 της ΔΕΥΑΠ.

ΘΕΜΑ 4ο:

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΚΔΕΠΑΠ έτους 2014.

ΘΕΜΑ 5ο:

Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Πάρου».

ΘΕΜΑ 6ο:

Αίτημα κοπής δένδρου στη Τ.Κ. Λευκών του κ. Νικολάου Μαυραγκά.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos