Πρόσκληση οικονομικής επιτροπής Δήμου Πάρου

05 Δεκεμβρίου 2014 15:01

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε,

σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 10η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο Έγκριση Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2015 του Δήμου Πάρου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos