Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

15 Απριλίου 2021 14:00

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 21η Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄ μέσω τηλεδιάσκεψης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ανανέωση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών στο βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα Openabekt.

Θέμα 20: Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος συναγερμού κτηρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάρου «Γιάννης Γκίκας».

Θέμα 3ο: Ανανέωση της σύμβασης συντήρησης εφαρμογών μηχανοργάνωσης της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. από την εταιρεία Data Communication.

Θέμα 4ο: Ανανέωση σύμβασης με την βάση δεδομένων ΔΗΜΟΣΝΕΤ.

Θέμα 5ο: Προσφορά ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών διαχείρισης λογισμικού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 6ο: Προκήρυξη για την κάλυψη μιας θέσης ΙΔΟΧ ΥΕ υπάλληλος καθαριότητας και μιας θέσης ΙΔΟΧ ΔΕ υπάλληλος γραφείου.

Θέμα 7ο: Αίτηση για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στον Παιδικό Σταθμό Αρχιλόχου.

Θέμα 8ο: Έγκριση δαπάνης για τη δημιουργία και τοποθέτηση επετειακού υλικού για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Θέμα 9ο: Αίτημα παραχώρησης Δημοτικών Χώρων.

Θέμα 10ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παροχής Υπηρεσιών.

 

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Δημήτριος Αντιπαριώτης

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos