Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

19 Αυγούστου 2022 14:16

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 24-08-2022 και ώρα 19.30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των:
Έγκριση σχεδίου απολογισμού τιμολογιακής πολιτικής και εισφορών μελών Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.,οικονομικού έτους 2021.
Έγκριση σχεδίου επικαιροποίησης-τροποποίησης τιμολογιακής πολιτικής Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε., οικονομικού έτους 2022,
Έγκριση σχεδίου τεχνικού προγράμματος Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε., οικονομικού έτους 2023,
Έγκριση σχεδίου τιμολογιακής πολιτικής και εισφορών μελών Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε., οικονομικού έτους 2023,
Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου οικονομικού έτους 2023
Εισηγητής: Ραγκούσης Ιωάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑ 2ο: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Β΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αναμόρφωσης πίνακα στοχοθεσίας Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2022
Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τιμής μονάδος δύο ρυμοτομούμενων τμημάτων στη θέση «Μύλοι» Κοινότητας Νάουσας.
Εισηγητής: Μαλαματένιος Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη μέτρων σχετικά με την ανάδειξη των αρχαίων λατομείων και την επίλυση του ιδιοκτησιακού της έκτασης όπου βρίσκονται οι στοές
Εισηγητής: Ροκονίδας Κωνσταντίνος, Επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου

ΘΕΜΑ 6ο: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την τήρηση των όρων της σύμβασης μεταξύ της «ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και της «ΔΙΩΝΗ Α.Ε.» και λήψη σχετικών αποφάσεων
Εισηγητής: Ροκονίδας Κωνσταντίνος, Επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου

ΘΕΜΑ 7ο:Λήψη απόφασης για την υλοτόμηση και τον καθαρισμό κυπαρισσιών στο Αγροκήπιο Παροικίας.
Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ωρών χρήσης Δημοτικού Σταδίου Παροικιάς για την περίοδο 2022-2023.
Εισηγητής: Μαλαματένιος Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη μέτρων σχετικά με την ανάδειξη των αρχαίων λατομείων και την επίλυση του ιδιοκτησιακού της έκτασης όπου βρίσκονται οι στοές
Εισηγητής: Ροκονίδας Κωνσταντίνος, Επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την τήρηση των όρων της σύμβασης μεταξύ της «ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και της «ΔΙΩΝΗ Α.Ε.» και λήψη σχετικών αποφάσεων
Εισηγητής: Ροκονίδας Κωνσταντίνος, Επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου

Λήψη απόφασης για την υλοτόμηση και τον καθαρισμό κυπαρισσιών στο Αγροκήπιο Παροικίας.
Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος.
Έγκριση ωρών χρήσης Δημοτικού Σταδίου Παροικιάς για την περίοδο 2022-2023.
Εισηγητής: Μαλαματένιος Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος.
Διοργάνωση προβολής ντοκιμαντέρ για την Ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης Μαντώ Μαυρογένους.
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος

Η Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Δαφερέρα - Κάλλους Χριστίνα

 

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos