Η κοινωική ασφάλιση "πατάει γερά στα πόδια της"

18 Νοεμβρίου 2014 12:24

Με αφορμή την ανακοίνωση των στοιχείων της 18ης έκθεσης του πληροφοριακού συστήματος «HΛΙΟΣ», που αφορά στις συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα για το μήνα Νοέμβριο, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης δήλωσε τα εξής:

«Φτάνοντας στο τέλος του 2014, ολοκληρώνεται ισορροπημένα ένας ακόμη ετήσιος «ασφαλιστικός κύκλος». Η κοινωνική ασφάλιση στη χώρα μας, σε πείσμα όλων όσων διακινούν διαχρονικά σενάρια κατάρρευσης του συστήματος, σήμερα, περισσότερο από ποτέ, «πατάει γερά στα πόδια της». Και καθημερινά διαψεύδονται οι κάθε λογής «προφήτες της καταστροφής» που είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω σκοπιμοτήτων ενσπείρουν ανησυχίες και φόβους υπονομεύοντας την κοινωνική συνοχή, την ασφαλιστική συνείδηση, τη δικαιοσύνη και τη βιωσιμότητα του.

Με μια σειρά από οργανωτικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης αποκαταστήσαμε κραυγαλέες αδικίες, στρεβλώσεις και διαρροές, εμπεδώσαμε μια πιο υγιή ασφαλιστική συνείδηση σε πολίτες και επιχειρήσεις. Κυριότερα, όμως, ενισχύσαμε την εισπρακτική ικανότητα του συστήματος, φέρνοντάς το ξανά σε ταμειακή ισορροπία. Αδιάψευστος μάρτυρας αυτών των θετικών εξελίξεων είναι το Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» - ένα από τα πιο προηγμένα και αποτελεσματικά συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου συνταξιοδοτικών παροχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ήδη καταξιωμένο στην ελληνική ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα – και τα αξιόπιστα στοιχεία του: Σε αυτούς τους πρώτους έντεκα μήνες του 2014, η απορρόφηση πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού κινείται εντός των προγραμματισμένων στόχων, καθώς με προϋπολογισθείσα καταβολή 91,67% της συνολικής κρατικής επιχορήγησης των ασφαλιστικών ταμείων για το 2014, έχει απορροφηθεί το 93,08%.

Και όλα αυτά σε ένα νέο θεσμικό περιβάλλον γενναίας μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών για πρώτη φορά στη χώρα μας. Η άμεση μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες, αλλά και οι έμμεσες μεσοσταθμικές μειώσεις που προήλθαν από την ενιαιοποίηση των εισφορών της επικουρικής ασφάλισης, έχουν διαμορφώσει συνθήκες επιπλέον τόνωσης των ασφαλιστικών εσόδων, ενισχύοντας, παράλληλα, την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Επειδή, μάλιστα, τον τελευταίο καιρό από τους ίδιους ανεύθυνους καταστροφολογικούς κύκλους, διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι «έσπασε ο κουμπαράς του ΑΚΑΓΕ», πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Το «Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών» (ΑΚΑΓΕ) ιδρύθηκε το 2008 με το ν.3655/08 και έχει βασικό σκοπό τη διασφάλιση των συντάξεων των νέων γενεών, μέσω της δημιουργίας αποθεματικών για την χρηματοδότηση των κλάδων σύνταξης των ασφαλιστικών φορέων από το 2019 και μετά. Βασικοί του πόροι αποτελούν, μεταξύ άλλων, ποσοστό 10% επί των ετησίων συνολικών εσόδων από αποκρατικοποίηση Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ποσοστό 4% επί των ετησίων συνολικών εσόδων από το ΦΠΑ, η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.), ποσοστό από τα έσοδα του Δημοσίου (μερίσματα, δικαιώματα, φορολογία) από τις εταιρείες που αναλαμβάνουν την έρευνα και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και από τη διάθεση αδειών για έρευνες, κ.λπ.

Οι πρόσφατες εκροές 150 εκ ευρώ και 50 εκ ευρώ για την ενίσχυση, αντίστοιχα, του ΟΑΕΕ και του ΕΤΕΑ, εντάσσονται στις προγραμματισμένες ενισχύσεις του ασφαλιστικού συστήματος απο τους πόρους του ΑΚΑΓΕ και δη από τους επιμέρους λογαριασμούς της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) και της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης για την περίοδο 2011-2014. Και μάλιστα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη δυνατότητα που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο του ΑΚΑΓΕ (άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. 3863/2010 και άρθρο 44 παρ. 13 του Ν. 3986/2011).

Συνεπώς, όχι μόνο ο «κουμπαράς του ΑΚΑΓΕ» - με σημερινό συνολικό απόθεμα 3,265 δις ευρώ - παραμένει άθικτος, αλλά οι προοπτικές, γενικότερα, του ασφαλιστικού συστήματος διαγράφονται περισσότερο αισιόδοξες από ποτέ, δεδομένων των σημαντικών εξοικονομήσεων που θα προέλθουν από τον νέο «ασφαλιστικό χάρτη» με τις διοικητικές ενοποιήσεις της επόμενης χρονιάς και, κυριότερα, με την αναστροφή της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και την εξομάλυνση της αγοράς εργασίας.

Σε ότι αφορά στην έκθεση του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» για το Νοέμβριο του 2014 παρουσιάζονται και αυτό το μήνα ενδιαφέροντα στοιχεία.

Συγκεκριμένα, ως προς τα στοιχεία για τις συντάξεις:

 Ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.652.172 άτομα

 Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 4.497.528 εκ των οποίων οι 12.163 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών

 Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις το μήνα Νοέμβριο ανέρχεται σε 2.321.922.168,54 ευρώ

 Η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο ενδεκάμηνο του 2014 ανέρχεται σε 25.406.750.735,23 ευρώ, κινούμενη εντός των προγραμματισμένων στόχων της συνταξιοδοτικής δαπάνης και της απορρόφησης πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

 Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος ανέρχεται στα 950,05 ευρώ

Επίσης, τα σημαντικότερα ευρήματα της έκθεσης ως προς τις παροχές προνοιακών επιδομάτων είναι τα εξής:

• Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων ανέρχεται σε 168.190

• Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων επιδομάτων ανέρχεται σε 177.315

• Η συνολική μηνιαία δαπάνη για επιδόματα το Νοέμβριο ανέρχεται σε 56.597.556 εκ ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο ενδεκάμηνο του 2014 ανέρχεται σε 606.208.225 εκ ευρώ.

Τέλος, έχοντας διαθέσιμα δεδομένα από την αρχή της λειτουργίας του μέχρι και σήμερα του πληροφοριακού συστήματος «ΗΛΙΟΣ» παρουσιάζουμε σε διαγράμματα την εξέλιξη για την αντίστοιχη περίοδο: α) του αριθμού των συνταξιούχων ανά μήνα, β) της μηνιαίας δαπάνης για συντάξεις και γ) του μέσου μηνιαίου εισοδήματος από συντάξεις.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos