Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

17 Οκτωβρίου 2019 17:34

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 21-10-2019 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό Βυθού Παραλιών Νήσου Πάρου» σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΘΕΜΑ 2ο:
Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας αγορά δύο ακινήτων στη Κοινότητα Νάουσας για χώρο στάθμευσης οχημάτων.
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 3ο: Ψήφιση απολογισμού ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Πετρόπουλος

ΘΕΜΑ 4ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019 του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Πετρόπουλος

ΘΕΜΑ 5ο:
Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. για το έτος 2019.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Πετρόπουλος

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση απολογισμού και ειδικού απολογισμού επιχορηγήσεων οικ. έτους 2018 του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Οίκος Ευγηρίας Ποιμαντικής Μέριμνας «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ».
Εισηγητής: Εκπρόσωπος του Δ.Σ. του Οίκου Ευγηρίας.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων οικ. έτους 2019 του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Οίκος Ευγηρίας Ποιμαντικής Μέριμνας «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ».
Εισηγητής: Εκπρόσωπος του Δ.Σ. του Οίκου Ευγηρίας.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή σε κενή οργανική θέση του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου – Αντιπάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός Προέδρου & Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 11ο: Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 12ο: Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 13ο: Αίτημα της «Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Κυκλάδων» για την παραχώρηση της πλατείας Μαντώ Μαυρογένους την Κυριακή 03 Νοεμβρίου 2019 για την Πραγματοποίηση Πανελλαδικού Ταυτόχρονου Δημόσιου Θηλασμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Κεμπάμης.

ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Ο.Τ. της Νάουσας Πάρου ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και την άρση απαλλοτρίωσης βάση της υπ’ αριθμ. 366/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΘΕΜΑ 15ο: Χαρακτηρισμός οδού εκτός σχεδίου και καθαρισμός – επισκευής αυτής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΘΕΜΑ 16ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση της πράξης «Ψηφιακός ξεναγός πολιτιστικών διαδρομών Πάρου με χρήση φορητών συσκευών».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 17ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου Μάρπησσας Πάρου».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης για απόθεση οστών στο χωνευτήριο Παροικίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΘΕΜΑ 19ο: Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 σε περιοχή του οικισμού Προδρόμου της Κοινότητας Αρχιλόχου Δήμου Πάρου (μετά από αίτηση του κ. Γεώργιου Μανιού).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΘΕΜΑ 20ο: Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 στη θέση Αμπελάς (μετά από αίτηση του κ. Μιχάλη Τριπολιτσιώτη).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΘΕΜΑ 21ο: Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 σε περιοχή του οικισμού Δρυού της Κοινότητας Μάρπησσας Δήμου Πάρου (μετά από αίτηση του κ. Θεόδωρου Ζαρμακούπη).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΘΕΜΑ 22ο: Υπαγωγή επιχειρήσεων στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/76 περί εποχικότητας επιχειρήσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατίστας Ρούσσος.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση αποφάσεων της Επιτροπής Τουρισμού και Ανάπτυξης.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μικές Λεοντής.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Πετρόπουλος Παναγιώτης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 16 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου Άη Γιάννη Δέτη, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΑΕ που θα γίνει την Πέμπτη 07/11/2019 και ώρα 19.00΄στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Α.Ε. Πάρκο Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

 

Πετρόπουλος Παναγιώτης

 

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos