×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 932

Γιάννης Βρούτσης: Νοικοκυρέψαμε το ασφαλιστικό σύστημα όσο ποτέ

02 Ιουνίου 2014 15:20

Στο πλαίσιο του διοικητικού εξορθολογισμού του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας, υπογράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα σύμβαση μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και του Κέντρου

Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για την εκπόνηση από το τελευταίο μιας ιδιαίτερα σημαντικής μελέτης, σχετικά με τη διοικητική ενοποίηση και το λειτουργικό εκσυγχρονισμό των δομών κοινωνικής ασφάλισης.

Πρόκειται για το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας οργανωτικής αναβάθμισης, η οποία αποσκοπεί αποκλειστικά στη διοικητική και λειτουργική ενοποίηση των 60 διαφορετικών τομέων ασφάλισης και 90 μητρώων ασφαλισμένων που συγκροτούν αυτή τη στιγμή το χάρτη της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας. Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας σε χρονικό ορίζοντα όχι μεγαλύτερο από έτος, θα επιφέρει μείωση δομών, εξοικονόμηση σημαντικών λειτουργικών και διοικητικών εξόδων και δραστική βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, χωρίς καμία απολύτως επίπτωση στο ύψος των παροχών και τις λοιπές παραμέτρους (π.χ. ηλικιακά όρια) του ασφαλιστικού συστήματος.

Με αυτή τη διοικητική ενοποίηση κλείνει ουσιαστικά ένας μεγάλος κύκλος μεταρρυθμιστικών τομών στο υπουργείο που ξεκίνησε πριν δύο χρόνια και άλλαξε το πρόσωπο του υπουργείου Εργασίας για πάντα. Συγκεκριμένα, με την λειτουργία του συστήματος «Αριάδνη» εξαλείφθηκε οριστικά το απαράδεκτο φαινόμενο των «μαϊμού» συντάξεων, με το σύστημα «Ήλιος» χαρτογραφήθηκε όλο το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, ενώ με τη δημιουργία του συστήματος «Άτλας» δημιουργείται το ασφαλιστικό βιογραφικό για κάθε εργαζόμενο και καταργείται απο εδώ και στο εξής η θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας των ασφαλισμένων και των προστατευόμενων μελών. Με αυτές τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις επιτεύχθηκαν σημαντικές εξοικονομήσεις πόρων των ασφαλιστικών φορέων, ενισχύθηκε η εισπρακτική ικανότητα των ταμείων, αποκαταστάθηκε η ταμειακή ισορροπία του ασφαλιστικού συστήματος.

Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο ότι κινούμαστε απόλυτα εντός των προγραμματισμένων στόχων της συνταξιοδοτικής δαπάνης και της απορρόφησης πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού. Παράδειγμα, για το πρώτο πεντάμηνο του 2014 και για προϋπολογισθείσα καταβολή 41,7% της συνολικής κρατικής επιχορήγησης συντάξεων για το 2014, έχει απορροφηθεί το 41,3%. Με δυο λόγια, η χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος εξελίσσεται ομαλά.

Παράλληλα, με απόφαση του υπουργού Εργασίας επανακαθορίστηκε το πλαίσιο χορήγησης παροχών σε χρήμα απο τον ΟΓΑ καθώς διαπιστώθηκε ότι για περίπου 30 χρόνια καταβάλλονταν από τον Οργανισμό έξοδα κηδείας χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση νόμιμων παραστατικών. Κλείνει έτσι οριστικά μία ακόμη πολύχρονη εστία αδιαφάνειας και φοροδιαφυγής που – χωρίς υπαιτιότητα των υπαλλήλων – ζημίωνε τα δημόσια έσοδα με αρκετά εκατομμύρια ευρώ ετησίως, και εξυγιαίνεται οριστικά ένας απαρχαιωμένος και διάτρητος τρόπος χορήγησης παροχών σε χρήμα από τον ΟΓΑ.

Όπως δήλωσε και ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης:

«Νοικοκυρέψαμε το ασφαλιστικό σύστημα όσο ποτέ άλλοτε. Αρκεί να σκεφτούμε όλοι πως ήταν τα πράγματα στην κοινωνική ασφάλιση για πολλά χρόνια. Όπου και αν κοιτάζαμε υπήρχε αδιαφάνεια, ανοργανωσιά και γραφειοκρατία, αλλά και μεγάλη παραβατικότητα. Αποτελούσε ντροπή για ολόκληρες δεκαετίες να μην ξέρουμε ποιος και γιατί παίρνει σύνταξη.

Σήμερα τα πάντα έχουν αλλάξει. Χιλιάδες μαϊμού συντάξεις και μαϊμού επιδόματα κόπηκαν. Πόροι εκατοντάδων εκατομμυρίων εξοικονομήθηκαν.

Τα τελευταία παραδείγματα των επικουρικών συντάξεων των εμπορουπαλλήλων και της αγροτικής τράπεζας που δίνονταν με υπεύθυνες δηλώσεις και χωρίς κανέναν έλεγχο, αλλά και τα έξοδα κηδείας απο τον ΟΓΑ χωρίς κανένα φορολογικό παραστατικό, αποτελούν απομεινάρια ενός απαρχαιωμένου συστήματος που αλλάξαμε.

Το ευχάριστο είναι ότι όλα αυτά τα νοσηρά συμπτώματα εντοπίστηκαν, αποδίδονται ευθύνες και εξοικονομούνται πόροι. Ουσιαστικά, όλα αυτά αποτελούν πλέον κακή ανάμνηση απέναντι στο σύγχρονο και υγιές σύστημα που χτίσαμε.

Τέλος, με την εκπόνηση της μελέτης από το ΚΕΠΕ περνάμε πλέον σε μια πιο ευέλικτη και λειτουργική οργανωτική δομή της κοινωνικής ασφάλισης που θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη βιωσιμότητα του συστήματος, χωρίς καμία απολύτως επίπτωση στις παροχές και τα όρια».


ΣΥΜΒΑΣΗ

για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: « Διοικητική Μεταρρύθμιση και Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός των Ασφαλιστικών δομών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με κωδικό ΟΠΣ 393311.

Στην Αθήνα σήμερα Μαΐου 2014 στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Σταδίου 29, Αθήνα, μεταξύ των :

1) Ιωάννη Βρούτση, Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που έχει την έδρα του στην Αθήνα, Πειραιώς 40, Τ.Κ. 101 82, ως εκπροσώπου του Δημοσίου με βάση τις κείμενες διατάξεις (εφεξής Αναθέτουσα Αρχή) και

2) Του Νικολάου Φίλιππα, Προέδρου του Δ.Σ. και Επιστημονικού Διευθυντή του ΚΕΠΕ, που έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Αμερικής 11, Τ.Κ. 106 72, κάτοχου ΔΑΤ ΑΚ 543753, ΑΦΜ ΚΕΠΕ 090012702 ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών, (εφεξής αποκαλούμενου «ο Ανάδοχος»)

και έχοντας υπόψη :

Την με αριθμ. Πρωτ.: 176769/1636/08-03-2013 (ΑΔΑ : ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία ανατέθηκε στον Ανάδοχο, με απευθείας ανάθεση η εκπόνηση μελέτης, με τίτλο: «Διοικητική Μεταρρύθμιση και

1

Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός των Ασφαλιστικών δομών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με κωδικό ΟΠΣ 393311,

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΆΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να εκπονήσει μελέτη, με τίτλο: «Διοικητική Μεταρρύθμιση και Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός των Ασφαλιστικών δομών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με κωδικό ΟΠΣ 393311.

Α. Μεταρρυθμίσεις και Υφιστάμενο Καθεστώς

Το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα μετεξελίσσεται σταδιακά από ένα μωσαϊκό ειδικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων, μειωμένης αποτελεσματικότητας και αμφίβολης κοινωνικής δικαιοσύνης, σε ένα από τα πλέον σύγχρονα ευρωπαϊκά ασφαλιστικά συστήματα καλύπτοντας υστερήσεις πολλών ετών και αντιμετωπίζοντας συστηματικά δυσλειτουργίες και παθογένειες. Προς αυτή την κατεύθυνση, την τελευταία περίπου διετία, έχουν προωθηθεί και υλοποιηθεί επιτυχώς μία σειρά από σημαντικές, καινοτόμες διαρθρωτικές αλλαγές σε δομικό, διοικητικό και λειτουργικό επίπεδο. Ειδικότερα και μεταξύ άλλων:

• Αντιμετωπίστηκε οριστικά από τον Απρίλιο του 2013, η παραβατικότητα στην καταβολή των συντάξεων μέσα από τη λειτουργία του συστήματος «ΑΡΙΑΔΝΗ» που συνδέει ηλεκτρονικά τα ληξιαρχεία όλης της χώρας με τα ασφαλιστικά ταμεία.

• Χαρτογραφήθηκε για πρώτη φορά, με μεθοδικότητα και ολοκληρωμένο σχέδιο, από την 1ηΙο¬υνίου 2013 το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, μέσω του Ενιαίου Συσ-τήματος Ελέγχου Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», εξαλείφοντας την παραβατικότητα που υπήρχε και αντιμετωπίζοντας οριστικά μια με¬γάλη διαρροή πόρων για δεκαετίες από τα ασφαλισ¬τικά ταμεία.

• Θωρακίστηκε και κωδικοποιήθηκε η ακίνητη περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων μέσω της λειτουργίας της ενιαίας ηλεκτρονικής βάσης ακινήτων «ΕΣΤΙΑ», συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση της διαφάνειας και επιτρέποντας την

2

ορθολογική αξιοποίησή τους, ενώ μειώθηκαν οι δαπάνες για ενοίκια, μέσω συστεγάσεων και της γενικότερης στεγαστικής πολιτικής, κατά 30%.

• Δημιουργήθηκε το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), στο οποίο εντάσσονται οι βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων, βελτιώνοντας αποτελεσματικά την είσπραξη αυτών των οφειλών.

• Ενοποιήθηκαν τα 15 επικουρικά ταμεία υπό τη σκέπη ενός ταμείου, δημιουργώντας ένα Ενιαίο Ταμε¬ίο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

• Απλοποιήθηκε και ενοποιήθηκε η διαδικασία δήλωσης και είσπρα¬ξης των εισφορών επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και διαμορφώθηκαν ενιαίοι κανόνες στο μέχρι τότε κατακερματισμένο σύστημα των πολλών επικουρικών τομέων.

• Εφαρμόστηκε και βελτιώθηκε η διαδικασία διασταύρωσης μεταξύ δη¬λωθεισών στην ΑΠΔ και πραγματικά καταβληθεισών εισφορών.

• Θεσπίστηκαν αυστηρά πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία από το Σεπτέμβριο του 2013 με αποτέλεσμα τη μείωση του φαινομένου και την άμεση αύξηση των εισφορών.

• Προωθείται η ολοκλήρωση του συστήματος «ΑΤΛΑΣ», μέσω του οποίου κάθε εργαζόμενος θα μπορεί με ευκολία να έχει το σύνολο του ασφαλιστικού του ιστορικού, καθώς η βεβαίωση της ασφαλιστικής ικανότητας των δικαιούχων θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, καταργώντας έτσι τα βιβλιάρια ασθενείας, ενώ ο χρόνος αναμονής για την απονομή των συντάξεων δεν θα ξεπερνά τις λίγες ημέρες, ακόμη και αν κάποιος έχει πολλές διαδοχικές αλλαγές στην ασφαλιστική του κάλυψη.

• Αντιμετωπίστηκε, μέσω της θέσπισης ενιαίων μαθηματικών τύπων, το φαινόμενο της χορήγησης εφάπαξ υπερπολλαπλάσιων των καταβληθεισών εισφορών και επικουρικών συντάξεων, τα οποία χορηγούνταν με μη ενδεδειγμένες διαδικασίες και με υπεύ¬θυνες δη¬λώσεις.

• Καταργήθηκε η αποστολή βεβαιώσεων συντάξιμων αποδοχών σε 2,8 εκατομμύρια συνταξιούχους, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας για τους συνταξιούχους.

• Καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές φορέων κοινωνικής ασφάλισης, ώστε πλέον να μην υπάρχει επιστροφή φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ σε όσους δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.

Οι προαναφερθείσες πρωτοβουλίες συνέβαλαν σημαντικά στη δραστική μείωση των

3

γραφειοκρατικών διαδικασιών και του διοι¬κητικού βάρους για τις επιχειρήσεις, στη στήριξη των συνεπών επιχειρηματιών και επιχειρήσεων, στην ενίσ¬χυση του υγιούς ανταγωνισμού, στην αποτελεσματική προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συσ¬τήματος. Παράλληλα, βέβαια, επιτεύχθηκε η εξοικονόμηση σημαντικότατων πόρων, βελτιώθηκε η εισπραξιμότητα των φορέων, αποκαταστάθηκε η ταμειακή ισορροπία του συστήματος και άρχισε να αλλάζει η συνολική εικόνα του ασφαλιστικού συστήματος.

Ωστόσο, παρά τις προαναφερθείσες διαρθρωτικές αλλαγές, υφίστανται ακόμα, τόσο σε διοικητικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, φαινόμενα και καταστάσεις που παραπέμπουν στις παθογένειες του παρελθόντος, διατηρώντας προβλήματα και δυσλειτουργίες. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση με γρήγορους ρυθμούς της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και των διαρθρωτικών αλλαγών που ξεκίνησαν την τελευταία διετία, εστιάζοντας στη διοικητική μεταρρύθμιση και το λειτουργικό εκσυγχρονισμό των ασφαλιστικών δομών της κύριας σύνταξης.

Συγκεκριμένα, κατά την παρούσα φάση, η υφιστάμενη διάρθρωση των κλάδων κύριας ασφάλισης των ταμείων είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και κατακερματισμένη. Τα συγχωνευθέντα με τους προηγούμενους νόμους ταμεία έχουν διατηρήσει σε γενικές γραμμές την οικονομική και λογιστική «αυτοτέλεια» των εντασσόμενων σε αυτά τομέων, καθώς, επίσης, και χωριστές διοικητικές δομές και πληροφοριακά συστήματα. Τα πληροφοριακά συστήματα είναι, συνήθως, ασύμβατα και έχουν γίνει μικρές προσπάθειες για την ανταλλαγή και ενοποίηση των δεδομένων των ταμείων που βρίσκονται κάτω από την ίδια «ομπρέλα». Ουσιαστικά, κατά την τρέχουσα περίοδο, διατηρούνται περίπου 90 μητρώα συνταξιούχων και 60 διαφορετικοί τομείς ασφάλισης ή ειδικοί λογαριασμοί, με λογιστική και οικονομική «αυτοτέλεια», διακριτές διοικητικές μονάδες και προσωπικό.

Η κατάσταση αυτή έχει ως συνέπεια υψηλό διοικητικό και οικονομικό κόστος για τον Έλληνα πολίτη και συνταξιούχο, ενώ περιορίζει σημαντικά την αποτελεσματική εποπτεία και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικότερα, τα προβλήματα από το διοικητικό και λειτουργικό κατακερματισμό των δομών του ασφαλιστικού συστήματος είναι:

• Η γραφειοκρατία, η πολυπλοκότητα και συνακόλουθα η περιορισμένη δυνατότητα

4

στην αποτελεσματική εποπτεία και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας των ασφαλιστικών ταμείων. Το ζήτημα αυτό καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό μετά και την αναμόρφωση των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού, δεδομένου ότι η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης προϋποθέτει αποτελεσματική παρακολούθηση και εποπτεία της οικονομικής λειτουργίας των φορέων.

• Η ανεπαρκής υποστήριξη του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με στοιχεία στατιστικής πληροφόρησης εισροών – εκροών, δεδομένου ότι λόγω της κατακερματισμένης δομής δεν λειτουργεί ένα ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα. Τα στατιστικά αυτά στοιχεία και η παρακολούθησή τους σε διαρκή βάση συνιστούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τον αξιόπιστο σχεδιασμό μέτρων στον τομέα της ασφάλισης.

• Η απώλεια εσόδων αλλά και η προβληματική εξυπηρέτηση των πολιτών, εφόσον η κατακερματισμένη διοικητική δομή δεν επιτρέπει την ορθολογική οργάνωση του προσωπικού, την αξιοποίηση ενιαίων μηχανογραφικών συστημάτων, την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας και τελικά την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών.

• Η μειωμένη ανταπόκριση στους στόχους διαφάνειας, δεδομένου ότι δυσχεραίνει το έγκαιρο κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων, η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων για τις ετήσιες διαχειριστικές χρήσεις και η δημοσιοποίηση των σχετικών καταστάσεων.

• Το αυξημένο διοικητικό κόστος, το οποίο επιβαρύνει καθοριστικά τη λειτουργία των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά και τη μακροχρόνια βιωσιμότητά τους.

Κατά την τρέχουσα κρίσιμη δημοσιονομική φάση που βρίσκεται η χώρα, όπου η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των οικονομικών πόρων των ασφαλιστικών ταμείων είναι επιτακτική, η αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων μέσα από την περαιτέρω διοικητική μεταρρύθμιση και το λειτουργικό εκσυγχρονισμό των δομών κύριας ασφάλισης είναι αναγκαία ώστε, επί της ουσίας, να ενδυναμωθεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, διασφαλίζοντας τα τρέχοντα επίπεδα συνταξιοδοτικών αποδοχών.

Β. Εκπόνηση Μελέτης

Εντοπίζοντας την ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προτείνει την εκπόνηση μελέτης αναφορικά με τον οδικό χάρτη για τη διοικητική/λειτουργική μεταρρύθμιση ασφαλιστικών δομών της κύριας

5

σύνταξης της χώρας μας, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό τους και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, διατηρώντας, συνάμα, ανεπηρέαστα τα τρέχοντα επίπεδα συνταξιοδοτικών παροχών.

Το ΚΕΠΕ αποτελεί το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στην Ελλάδα, ενώ είναι και το μοναδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, που λειτουργεί ως ΝΠΔΔ και έχει ως βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας. Βασικός σκοπός του είναι η ενθάρρυνση της οικονομικής έρευνας και η συνεργασία με άλλα ιδρύματα ή φορείς, τους οποίους συνεπικουρεί με την τεχνογνωσία και τις υποδομές που διαθέτει, για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνών και των εφαρμογών τους στους τομείς ευθύνης του. Πιο συγκεκριμένα, το ΚΕΠΕ έχει ως βασικές αρμοδιότητες την κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, μεσοπροθέσμων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, την εκπόνηση σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης και προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων. Επιπλέον, είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και ανάλυση των βραχυπροθέσμων και μεσοπροθέσμων εξελίξεων στην Ελληνική οικονομία, την κατάρτιση προτάσεων οικονομικής πολιτικής και την επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και πολιτικής για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια, την αγορά εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση. Οι δραστηριότητές του επικεντρώνονται στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης οικονομικής έρευνας σε θέματα που αφορούν στην Ελληνική οικονομία, στην παρακολούθηση της οικονομικής συγκυρίας, καθώς και στην παροχή μελετητικών υπηρεσιών στην Ελληνική Κυβέρνηση σε θέματα οικονομικής ανάλυσης και πολιτικής. Στην πολυετή λειτουργία του, το ΚΕΠΕ έχει να επιδείξει ένα πολυδιάστατο επιστημονικό έργο το οποίο αντανακλάται στις εκδόσεις του, οι οποίες ξεπερνούν τις 650, καθώς και στο μεγάλο αριθμό ειδικών εκθέσεων, μελετών και εισηγήσεων που έχει εκπονήσει με σκοπό την υποβοήθηση της χάραξης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, για σύνθετα προβλήματα, στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πολλές μελέτες έχουν εκπονηθεί με αντικείμενο την αγορά εργασίας και απασχόλησης, το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας, το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο στη χώρα μας και θέματα πολιτικής.

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του οδικού χάρτη θα παρατεθούν και θα αναλυθούν, μεταξύ άλλων:

1ον: Η τρέχουσα διοικητική και λειτουργική δομή του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα

6

2ον: Οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες χώρες της ΕΕ.

3ον: Συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για την αποτελεσματική βελτίωση της λειτουργίας των ασφαλιστικών δομών τόσο σε διοικητικό, όσο και σε λειτουργικό επίπεδο.

Αναλυτικότερα, οι ενότητες της μελέτης θα είναι οι κάτωθι:

(α) Αποτύπωση της τρέχουσας διοικητικής και λειτουργικής κατάστασης των ασφαλιστικών δομών, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί την τελευταία δεκαετία, περιλαμβάνοντας την ανάλυση των υφιστάμενων διοικητικών δομών, την παρουσίαση των υφιστάμενων ασφαλιστικών εισφορών ανά Ταμείο και των διαδικασιών πληρωμής τους, αναφορά στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ανά Ταμείο καθώς και τη συγκριτική παρουσίαση του διοικητικού/διαχειριστικού κόστους και των γενικών εξόδων κάθε ταμείου.

(β) Αποτύπωση του ψηφιακού και πληροφοριακού εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των ασφαλιστικών δομών κατά τα τελευταία δύο χρόνια, μετά την ευρύτατη αξιοποίηση των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, που το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έχει δημιουργήσει (ΗΛΙΟΣ, ΑΤΛΑΣ, κ.ά.).

(γ) Ανάλυση της κατάστασης στα ευρωπαϊκά ασφαλιστικά συστήματα και κωδικοποίηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών που ακολουθήθηκαν επιτυχώς τα τελευταία χρόνια σε συγκεκριμένες χώρες της Ε.Ε.

(δ) Επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις για τη σταδιακή διοικητική ενοποίηση των ασφαλιστικών δομών, οι οποίες θα διευθετούν τον κατακερματισμό των υπαρχουσών δομών, τις αδυναμίες και τις χρονοβόρες δυσλειτουργίες που παρατηρούνται.

(ε) Επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις για τη σταδιακή ενοποίηση των λειτουργιών, των υποστηρικτικών υπηρεσιών (backofficesystems) και των πληροφοριακών συστημάτων των ασφαλιστικών δομών και την εναρμόνιση των κανόνων λειτουργίας τους, ώστε να ανταποκρίνονται σε ένα σύγχρονο ασφαλιστικό σύστημα.

(στ) Επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις για τις προοπτικές εναρμόνισης των

7

περιόδων καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και των διαδικασιών είσπραξής τους, προτάσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής διαδοχικής σύνταξης με στόχο τη διευκόλυνση της κινητικότητας μεταξύ θέσεων εργασίας, επαγγελμάτων και τομέων, αξιολόγηση της ανταποδοτικότητας των εισφορών και προτάσεις ενίσχυσης αυτής καθώς και προτάσεις για τη διεύρυνιση της ασφαλιστικής βάσης.

Το τελικό παραδοτέο του ΚΕΠΕ, μέσω των τεκμηριωμένων προτάσεών του, θα συμβάλει στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής με στόχο:

• Την αύξηση της αποτελεσματικότητας των ασφαλιστικών δομών, μέσω της εξοικονόμησης κοινωνικών πόρων και τη μείωση του λειτουργικού κόστους τους.

• Τη δημιουργία νέων υποδομών για την αξιοποίηση σε όλο το εύρος του συστήματος σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.

• Τη σύντμηση του απαιτούμενου χρόνου υλοποίησης των προβλεπόμενων διαδικασιών.

• Τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

• Τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των ασφαλιστικών φορέων.

• Τη διασφάλιση της εξυγίανσης του συστήματος.

• Το δραστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας.

• Την ενίσχυση της διαφάνειας.

Για την ολοκλήρωση του οδικού χάρτη, το ΚΕΠΕ θα συνεργαστεί άμεσα με:

(α) Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της συμμετοχής εμπειρογνωμόνων και εξειδικευμένων στελεχών της στην ερευνητική ομάδα που θα συσταθεί. Η συνεργασία αυτή θα μπορούσε να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο τεχνικής αρωγής που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(β) Την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), με την ενεργή συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου της στην επιστημονική ομάδα.

(γ)Πανεπιστημιακά Ιδρύματα εγχώρια ή/και του εξωτερικού, μέσω της συμμετοχής εξειδικευμένων καθηγητών και ερευνητών.

(δ) Τους Διοικητές και τα διευθυντικά στελέχη των Ασφαλιστικών Ταμείων, για την άντληση των απαραίτητων στοιχείων και δεδομένων.

(ε) Τους Γενικούς Διευθυντές και τα διευθυντικά στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών του

8

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για την άντληση των απαραίτητων στοιχείων και δεδομένων.

Το αρχικό προσχέδιο του οδικού χάρτη για τη διοικητική μεταρρύθμιση και το λειτουργικό εκσυγχρονισμό των ασφαλιστικών δομών θα κατατεθεί από το ΚΕΠΕ στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στα τέλη Ιουνίου. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι:

• Το 1ο παραδοτέο της μελέτης, το οποίο θα αφορά σχέδια όλων των προαναφερθέντων ενοτήτων (α), (β), (γ) , (δ), (ε) και (στ) θα κατατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στις 30 Ιουνίου 2014.

• Η τελική μελέτη, που θα εμπεριέχει τα τελικά κείμενα όλων των ενοτήτων θα κατατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μέχρι 31 Ιουλίου 2014.

Το εν λόγω προσχέδιο της μελέτης θα είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και θα έχει δυνατότητα περαιτέρω εξειδίκευσης των στοιχείων των τεκμηριωμένων προτάσεων σε μία δεύτερη φάση κατά την επέκταση της εν λόγω μελέτης. Τέλος, το παραδοτέο της μελέτης θα έχει δύο εκδοχές, μία συνοπτική (executivesummary) και μία εκτενή.

ΆΡΘΡΟ 2 - ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.

Το προσχέδιο της μελέτης θα είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και θα έχει δυνατότητα περαιτέρω εξειδίκευσης των στοιχείων των τεκμηριωμένων προτάσεων σε μία δεύτερη φάση κατά την επέκταση της εν λόγω μελέτης. Τέλος, το παραδοτέο της μελέτης θα έχει δύο εκδοχές, μία συνοπτική (executivesummary) και μία εκτενή.

ΆΡΘΡΟ 3 - ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου.

Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην απόφαση ανάθεσης του έργου στον ανάδοχο.

9

ΆΡΘΡΟ 4 - ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, Διοικητικές Εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως:

Για την Αναθέτουσα Αρχή:

«Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»,

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29

Ταχ.κωδ..101 10 –ΑΘΗΝΑ

Για τον Ανάδοχο:

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ),

Αθήνα, οδός Αμερικής αριθμ. 11, Τ.Κ. 106 72

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξή της.

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή.

ΆΡΘΡΟ 5 – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής εξαιρουμένης της αναφοράς στην εκτέλεση του Έργου στην εμπειρία του Αναδόχου, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή

10

και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

ΆΡΘΡΟ 6 – ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή να αναθέσει αυτή την σύμβαση ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιέχονται σε αυτή ή τα εισπρακτέα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή, σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 7- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή θα γνωστοποιήσει άμεσα τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και υλικών της Οριζόντιας Πράξης «Αναβάθμιση και Λειτουργική Ολοκλήρωση των Νέων Θεσμών και Μεταρρυθμίσεων στους τομείς της Αγοράς Εργασίας και της Πρόνοιας», με κωδ. ΟΠΣ 393311 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

ΑΡΘΡΟ 8- ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

8.1. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου.

8.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9- ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

9.1. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, στις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές και εξοπλισμό της που έχουν συνάφεια με το Έργο.

9.2. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος και θα αποζημιώνει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για κάθε ζημία ή βλάβη, που θα προξενηθεί στις εγκαταστάσεις του, στο προσωπικό του, σε τρίτους και θα οφείλεται σε αποκλειστική αμέλεια του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

11

ΑΡΘΡΟ 10- ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από την παρούσα υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

ΑΡΘΡΟ 11- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

11.1. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του.

11.2. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου.

11.3. Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 12- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο του Αναδόχου θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 13- ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αιτιολογημένης μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των μεταθέσεων ως ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους τέσσερις (4) μήνες.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον

12

Ανάδοχο.

ΆΡΘΡΟ 14 -ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παραλαβή του παραδοτέου της σύμβασης θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και υλικών της Οριζόντιας Πράξης «Αναβάθμιση και Λειτουργική Ολοκλήρωση των Νέων Θεσμών και Μεταρρυθμίσεων στους τομείς της Αγοράς Εργασίας και της Πρόνοιας», με κωδ. ΟΠΣ 393311 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Η Επιτροπή, εάν διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες του παραδοτέου, θα προβεί στην προσωρινή παραλαβή, συντάσσοντας Πρωτόκολλο Προσωρινής Παράδοσης και Παραλαβής, στο οποίο θα διατυπώνονται οι παρατηρήσεις της Επιτροπής. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παράδοσης και Παραλαβής, ανακοινώνεται με επιστολή στον Ανάδοχο, μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την παράδοση του παραδοτέου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, αναμορφώνοντας και παραδίδοντας το παραδοτέο, αφού συντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο κείμενο. Πρωτόκολλα Προσωρινής Παραλαβής με την ανωτέρω διαδικασία, είναι δυνατόν να συνταχθούν περισσότερα του ενός, εφ' όσον η Επιτροπή κρίνει τούτο σκόπιμο.

Μετά το πέρας της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών και εφ' όσον έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες του παραδοτέου, η ανωτέρω Επιτροπή υποχρεούται να προβεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών στην οριστική παραλαβή, συντάσσοντας το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παράδοσης και Παραλαβής.

Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις υποδείξεις της Επιτροπής, η Επιτροπή συντάσσει Πρωτόκολλο μη Παραλαβής, αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους της μη παραλαβής. Το Πρωτόκολλο αυτό μη Παραλαβής αποτελεί τη βάση των περαιτέρω, κατά τα άρθρα 20&21, ενεργειών της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Επιτροπή εάν δεν διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες του παραδοτέου,

13

οφείλει να συντάξει το Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την παράδοση του παραδοτέου.

Σε κάθε Πρωτόκολλο, η Επιτροπή οφείλει να διατυπώσει το εμπρόθεσμο ή μη της παράδοσης του παραδοτέου, κάνοντας ρητή μνεία. Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα Πρωτόκολλα σε πρωτότυπα, αμέσως μετά τη σύνταξή τους.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το παραδοτέο του έργου σε τρία (3) αντίγραφα στην Επιτροπή, για τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παράδοσης και Παραλαβής. Επίσης, το οριστικώς διαμορφωθέν παραδοτέο ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει σε τρία (3) αντίγραφα στην Επιτροπή για τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παράδοσης και Παραλαβής. Όταν το Έργο παραληφθεί οριστικώς και κριθεί ότι ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή:

- Τρία (3) αντίγραφα του παραδοτέου

- Τρία (3) CD-ROM με το παραδοτέο.

Το εμπρόθεσμο ή μη της παράδοσης του ΄Εργου και συμμορφώσεως του Αναδόχου προς τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, κρίνεται αποκλειστικά από το χρόνο παράδοσης του παραδοτέου ή των βελτιώσεων αυτού. Ο χρόνος παράδοσης του παραδοτέου, τόσο του αρχικού όσο και του τυχόν αναμορφωθέντος, αποδεικνύεται αποκλειστικά από την ημερομηνία καταχώρησής τους ως εισερχομένων στο βιβλίο πρωτοκόλλου της οικείας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιμεληθεί της καταχωρήσεως αυτής.

Τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να ζητήσει εγγράφως εύλογη παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του Έργου, αφού επικαλεσθεί και αποδείξει ανυπαίτια αδυναμία τήρησης του συμφωνηθέντος χρόνου. Η αίτηση απευθύνεται προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής, ο οποίος πρέπει ν' αποφασίσει επ' αυτής πριν από το χρόνο λήξης της σύμβασης, κοινοποιώντας την απόφασή του και στην Αναθέτουσα Αρχή.

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε υποδείξεις από την Αναθέτουσα Αρχή και θα δέχεται ελέγχους, κατά την εκτέλεση του έργου του, από την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και από τα άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

14

ΆΡΘΡΟ 15 – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδιδομένων παραδοτέων μέχρι την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου, εκτός από τη γενικού ή ειδικού χαρακτήρα τεχνογνωσία του Αναδόχου ή τρίτου που δεν αφορούν την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των στοιχείων που έχει στην κατοχή του και απορρέουν από την παρούσα σύμβαση στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου του, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Αντίθετα, η Αναθέτουσα Αρχή και το Ελληνικό Δημόσιο, για λογαριασμό των οποίων ενεργεί ο Ανάδοχος, δικαιούνται για απεριόριστο χρονικό διάστημα να κάνουν οποιαδήποτε χρήση των στοιχείων, διαφυλάσσοντας κατά τα λοιπά τα ηθικά δικαιώματα του Αναδόχου, όπως αυτά προβλέπονται στο Ν. 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας».

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί των παραδοτέων η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.

ΆΡΘΡΟ 16. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του νόμου 2472/1997, όπως ισχύει, για την Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 17- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 18- ΑΜΟΙΒΗ

18.1. Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (€ 40.000,00), πλέον ΦΠΑ 23% (9.200,00

15

ευρώ), που θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕ 034/8. ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ (1):Ε0348 Φορέας ΣΑ:1011400 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ: 2012ΣΕ03480534.

18.2. Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής συμπεριλαμβάνονται, η αμοιβή του Αναδόχου, τα γενικά ή ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεών του, των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

Ρητά δε, συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν της ανωτέρω

Για την είσπραξη της αμοιβής του ο Ανάδοχος θα εκδίδει Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και θα υποβάλλει επίσης φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

ΑΡΘΡΟ 19- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος στον ανάδοχο θα γίνει σε μια δόση μετά την ολοκλήρωση του έργου, με επιταγή της Τραπέζης της Ελλάδος, που θα εκδοθεί από τον Υπόλογο που έχει ορισθεί από την Υπηρεσία στο όνομα του δικαιούχου, κατόπιν υποβολής του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Η Επιτροπή για την παραλαβή του έργου θα συντάξει πρακτικό καλής εκτέλεσης του έργου, το οποίο θα παραδώσει στην ως άνω Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου για την πληρωμή του αναδόχου.

Ο Ανάδοχος συμφωνεί, οι προθεσμίες των προηγούμενων εδαφίων ν' αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις.

ΑΡΘΡΟ 20- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

α) Σε περίπτωση υπέρβασης του συμφωνηθέντος χρόνου παράδοσης του παραδοτέου, υπαναχώρησης του Αναδόχου ή μη τήρησης των όρων της παρούσας ή πλημμελούς τήρησης και εφαρμογής αυτών, ρητά συμφωνείται ότι θα καταβάλλεται από τον Ανάδοχο ημερήσια ποινική ρήτρα Εκατόν Πενήντα ευρώ (150,00 €) και για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.

Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι η συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα είναι

16

εύλογος και ως εκ τούτου παραιτούνται της αξιώσεως για μείωση αυτής ως δυσαναλόγου.

Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί και δεν συμμορφωθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τότε κηρύσσεται έκπτωτος, και υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία αυτού από τη μη εκτέλεση της σύμβασης.

β) Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, και να απαιτήσει απ' αυτόν την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας του.

ΑΡΘΡΟ 21.ΛΥΣΗ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

A. Στην περίπτωση που οι προθεσμίες του άρθρων 12, 13 και 14 της παρούσης παρέλθουν άπρακτες ή ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις τελικές υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αφενός διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου και αφ' ετέρου η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο. Η απόφαση περί εκπτώσεως θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο εντός 20 ημερών από τη λήψη της.

Στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος παραβιάσει όρο της παρούσας σύμβασης και η παραβίαση αυτή δεν είναι εφικτό από τη φύση της να αποκατασταθεί ή συντρέξει σπουδαίος λόγος για το Ελληνικό Δημόσιο ή γεγονός ανωτέρας βίας, η σύμβαση λύεται με την κοινοποίηση έγγραφης δήλωσης της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο.

Β. Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή παραβιάσει οποιονδήποτε όρο αυτής και δεν έχει αποκαταστήσει την εν λόγω παράβαση μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της σχετικής γραπτής ειδοποίησης του Αναδόχου.

Γ. Η παρούσα σύμβαση δύναται να λυθεί κοινή συναινέσει, με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, ανά πάσα στιγμή μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από την έναρξη της συμβατικής ισχύος της, εφόσον δεν εκκρεμεί καμιά υποχρέωση ή δεν υφίσταται κάποια αξίωση του ενός συμβαλλομένου προς τον άλλο.

Δ. Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης ο Ανάδοχος:

α. Είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.

17

β. Δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης, παρά μόνο την αμοιβή του για τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί και παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τους όρους της παρούσας και μόνο για το μέχρι την λύση ή καταγγελία της σύμβασης χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 22- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 23- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

23.1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

23.2. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

23.3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία ενός μηνός από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.

18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας συνιστούν:

α) Η με αριθμ. Πρωτ.: 176769/1636/08-03-2013 (ΑΔΑ : ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία ανατέθηκε στον Ανάδοχο, με απευθείας ανάθεση η εκπόνηση μελέτης, με τίτλο: «Διοικητική Μεταρρύθμιση και Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός των Ασφαλιστικών δομών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με κωδικό ΟΠΣ 393311.

β) Η από 29 Απριλίου 2014 Πρόταση του ΚΕΠΕ για την εκπόνηση της μελέτης και τα υποβληθέντα βιογραφικά σημειώματα του Αναδόχου.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και αφού ανεγνώσθη και βεβαιώθηκε υπεγράφη από τα συμβαλλόμενα μέρη. Έλαβαν ο μεν πρώτος (Υπουργείο) δύο πρωτότυπα, ο δε δεύτερος (Ανάδοχος) ένα πρωτότυπο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ)

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΕΠΙΣΤ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ


Τροποποίηση της αριθ. Α1/387/2-12-1986 (ΦΕΚ 848 Β) κοινής υπουργικής απόφασης

«Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των παροχών του ΟΓΑ».

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

΄Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.1599/1986 « Σχέσεις κράτους- πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις » ( ΦΕΚ 75 Α).

2. Του π.δ 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα » (ΦΕΚ 98 Α).

3. Του π.δ 119/2013 « Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α).

4. Του π.δ 85/2012 « ΄Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως ισχύει ( ΦΕΚ 141 Α).

5. Του π.δ 86/2012 « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» ( ΦΕΚ 141 Α)

6.

7. Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων που διατυπώθηκε κατά την αριθ. 1438/28-5-2014 συνεδρίασή του.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΓΑ.

Αποφασίζουμε

Την τροποποίηση των διατάξεων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 24 της αριθ. Α1/387/2-12-1986 ( ΦΕΚ 848 Β) κοινής υπουργικής απόφασης ως εξής:

« ΚΕΦΑΛAΙΟ 24 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

92. Αίτηση του δικαιούχου, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούται έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα για τον θανόντα ή τη θανούσα.

93. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του θανόντος ή της θανούσας.

94. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

94.Πρωτότυπο τιμολόγιο του γραφείου τελετών ή δελτίο παροχής υπηρεσιών».

Η απόφαση αυτή έχει εφαρμογή για τις αιτήσεις χορήγησης εξόδων κηδείας που θα υποβληθούν από την ημερομηνία δημοσίευσής της και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Εσωτερική διανομή

1. Γραφείο Υπουργού

2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα

3. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Δ.Υ

4. Δ/νση Ασθένειας και Μητρότητας

5. Δ/νση Διοικ. Οργάνωσης Τμ. Β

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos